Vi gör många typer av arbeten

Här är några exempel av de olika arbeten vi gör!

Väderskydd

Väderskydd och andra skydd är nödvändiga för att skydda både arbetarna och byggnaden mot väder och vind. Det finns olika typer av väderskydd, inklusive tältliknande strukturer eller plattformar med enkla tak. Dessa skydd kan anpassas efter behovet och storleken på byggnadsställningen. Andra skydd som är viktiga att tänka på inkluderar skydd mot fall, t.ex. genom att installera räcken runt byggnadsställningen. Skydd mot damm och skräp kan också behövas för att skydda arbetarna och omgivningen från skador och smuts. Det kan också vara nödvändigt att använda skydd för att minska bullernivåerna från byggplatsen. Andra miljöfaktorer som vindstyrka och snöbelastning, så att skydden kan hålla i tuffa väderförhållanden. Det är också viktigt att säkerställa att skyddet uppfyller lokala säkerhetskrav och byggföreskrifter.

Nybygge

För nybyggen spelar ställningsföretag en viktig roll. Först och främst är det viktigt att göra en noggrann bedömning av byggprojektets behov. JenX utför en grundlig inspektion av byggnaden och identifierar de områden där ställning behövs för att möjliggöra snabbt och riskfritt arbete Detta inkluderar att välja rätt ställningstyp, dimensionering och beräkning av belastningar och planering av ställningsuppbyggnadens logistik. Ställningsföretaget använder sig av erfarna och utbildade ställningsbyggare som arbetar enligt säkerhetsstandarder och säkerställer att ställningen byggs korrekt och på ett säkert sätt. Genom att göra en noggrann bedömning av byggprojektets behov av ställning, skapa en plan för ställningsuppbyggnad, installera ställningen på ett säkert sätt och ta bort ställningen när byggprojektet är klart, kan JenX hjälpa till att säkerställa en smidig och säker byggprocess.

Renovering

JenX hjälper dig bedöma fasadens tillstånd och behovet av renovering. Beroende på fasadens tillstånd kan ställningen anpassas för att möta de specifika kraven. Efter att behovet av renovering har fastställts, måste ställningsuppbyggnaden planeras noggrant. Vi tar hänsyn till byggnadens arkitektur och utformning för att skapa en ställning som ger stöd till arbetare och material som behövs för renoveringen. Dessutom beaktas säkerhetsaspekterna när ställningen planeras och byggs. Vi följer strikta säkerhetsföreskrifter och när renoveringen är klar är det ställningsföretagets ansvar att ta bort ställningen utan att skada byggnaden eller omgivningen. JenX arbetar också för att säkerställa att området runt byggnaden återställs till sitt ursprungliga skick.

Kontakt

phone_iphone

073-507 00 07

mail

patrik@jenx.nu

location_pin

Kungsbol 226, 451 94 Uddevalla